Menu

برنامه‌های رادیو همراه

در مسیرانتقال علم و اطلاعات و درک و احساس هنری،
همچنین سرگرمی و شادی شنوندگان تهیه و تنظیم شده است.

radio-hamrah-staff

Featured Programming

RadioHamrah’s programming strives to enrich and enlighten the global Persian community.
player
holakouee-show

رازها و نیازها


دکتر فرهنگ هلاکویی

alireza-show

همراه ‫با علیرضا میبدی‬


علیرضا میبدی‬

zaven-show

لاله زار - روی خط سینما‬


‫ زاون هواساپیان‬

shahdohshekar

شهد و شکر


ژاله بنشیان

bedonbaleh

به دنبال خورشید


فرخ جاوید

salam

سلام امروز


محمّد رضا موذنی

parallax layer

About Radio Hamrah

رادیو همراه با هدف ایجاد ارتباط و اتحاد در میان هموطنان و همزبانان به وجود آمده و در راه حفظ و حراست و گسترش فرهنگ و زبان فارسی و انتقال آن‌ به نسلهای آینده کوشا می‌باشد. همچنین رادیو همراه در راه افزایش سطح دانش و آگاهی‌ شنوندگان خود قدم بر می‌دارد و امید به دگرگونیهای واقعی‌ و اخلاقی‌ و تغییر در بینش و نگرش متناسب با دنیای پیچیده امروز دارد.

radio-hamrah-banner

Join Us On Facebook

facebook-rh

Radio Hamrah

facebook-h

Dr. Farhang Holakouee

logo
Live Call-In Phone 310-441-0555
Main Office Phone 310-441-5111

Office and Studio Address:

1762 Westwood Blvd. #330,
Los Angeles, CA 90024
Copyright © 2015  Dr. Farhang Holakouee
All Rights Reserved.